คอนโดมิเนียม 1 แห่ง

username password
  
 ทรัพย์ประกาศขาย
 ที่ดิน
 บ้านเดี่ยว
 ทาวน์เฮ้าส์
 อพาร์ทเม้นต์
 คอนโดมิเนียม
 อาคารพาณิชย์
 โกดัง/คลังสินค้า
 โรงงานอุตสาหกรรม
 สำนักงาน
  บทความวิจัย
  ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรา

บริษัทเดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินของคนไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2535 โดยความร่วมมือของ นักประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีประสบการณ์ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า 20 ปี โดยให้บริการการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน อาทิเช่น ธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาด้านการเงิน/การลงทุน ผู้ตรวจสอบบัญชี/สำนักงานกฎหมาย กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ

บริษัทเดอะแวลูเอชั่นฯ สามารถให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน แก่ลูกค้าที่อยู่ในธุรกิจการเงิน การธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมและลูกค้าทั่วไปได้ ทั้งในระดับชาติและระดับสากล อีกทั้งยังเป็นบริษัทประเมินมูลค่า ที่ได้รับการเห็นชอบจาก กรมการประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และเป็นสมาชิก สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่มีอยู่ ผนวกกับประสิทธิภาพในการจัดการของบริษัท เดอะแวลูเอชั่นฯ ทำให้สามารถให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

และด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และความสำเร็จของบุคลากรของบริษัทฯ รวมกับความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้กลายมาเป็น ปรัชญาในการทำงานของบริษัท เดอะ แวลูเอชั่นฯ เพื่อที่จะสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหาร

 

นายมานพ  วรรณะเอี่ยมพิกุล

กรรมการผู้จัดการ

 

นายกิตติคุณ  ศิริไชยยากุล

รองกรรมการผู้จัดการ
 

นายชาติชาย   เตชะโชควิวัฒน์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินมูลค่า
 

นายสมิทธิ์  พรหมสาขา ณ สกนนคร           

ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์บริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด
โซน B-2 ชั้น 12 เคพีเอ็น ทาวเวอร์ 719 ถนนพระราม 9 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร.0-2717-0801-8   มือถือ 081-512-9411, 083-888-4810   โทรสาร 0-2717-0800
E-mail : webmaster@thevaluation.com    Line id: vclineid